suiker

in afwachting

aan tafel

geduld

natuurlijk

zwijgen

alleen

de luisteraar

stilte

de slaapster

de slaapster2